Privacy Policy


Algemeen
 
beits-houtolie.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde u een optimale dienstverlening te kunnen bieden. 
In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door beits-houtolie.nl verwerkt? 
De gegevens die door beits-houtolie.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) en gegevens die in verband staan met het door uw gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde verkeersgegevens van de bezoekers van de site. Zo wordt het IP adres van uw computer geregistreerd. Tevens wordt naar uw surfgedrag gekeken op de site van beits-houtolie.nl. 

Wat doet beits-houtolie.nl met uw gegevens? 
Het doel van het verwerken van de gegevens is: 
- het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres; 
- het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site; 
- het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins. 
De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot deze gegevens hebben uitsluitend die personen die hiertoe door de directie van beits-houtolie.nl zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Links
De site van beits-houtolie.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft beits-houtolie.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. 

Uw rechten
U kunt altijd aan beits-houtolie.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan beits-houtolie.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die beits-houtolie.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken.

Beveiliging
beits-houtolie.nl hanteert een beveiligingsniveau dat passend is bij de aard van de te beschermen gegevens.